BR74
 

Raidejärjestelmät N

RSS
Modified on 2008-07-22 20:09 by Administrator Categorized as Alkuunpääsy, N-mittakaava, Radanrakennus, Raiteet, Valmistajat

Table of Contents [Hide/Show]


   Normaaliraide (9 mm)
      Arnold
      Fleischmann Piccolo
      Kato Unitrack
      Minitrix
      Peco Finescale Code 55
      Peco Streamline Code 80
      Roco
   Kiskoprofiilien mitat


N-mittakaavan raiteita on saatavana useilta valmistajilta. Joillakin on täydellinen valikoima vakiomittaisia raideosia ja toisilla taas vain vaihteita ja fleksi-raidetta. Jokaisella valmistajalla on oma raidejärjestelmänsä eivätkä eri valmistajien raiteet aina välttämättä sovi toistensa kanssa yhteen ilman erityistoimenpiteitä. Eroja on raiteiden kaarresäteissä ja muussa geometriassa sekä raiteiden liitäntätavoissa mekaanisesti ja sähköisesti. Joidenkin järjestelmien välille on olemassa erityisiä sovitusraiteita. Aina on syytä pyrkiä käyttämään ensisijaisesti raidevalmistajan omia kiskoliittimiä (eristettyjä tai johtavia), sillä eri valmistajien raiteiden kiskojen profiilit poikkeavat toisistaan huomattavastikin ja vieraan merkin liittimet voivat olla ongelmallisia.

Jos raidejärjestelmässä ei ole suoria ja kaarevia raideosia vaihteiden lisäksi, joudutaan rata rakentamaan kokonaan fleksiraidetta käyttäen, mikä on suuritöisempää kuin vakiomittaisista raideosista radan tekeminen. Fleksiraide voi olla myös ongelmallinen kaarteissa suoristumistaipumuksensa takia ja kiinnitykseen alustaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Käytettiinpä fleksiraidetta tai raideosia, on aina syytä opetella tuntemaan käytettävän raidejärjestelmän geometria ja järjestelmän erimittaisten raideosien käyttötarkoitukset. Järjestelmässä saattaa olla esimerkiksi poikkeavan mittaisia suoria raiteita käytettäväksi risteysvaihteen kanssa yhdessä, jotta vaihteen sisältävä suora osuus saadaan tasattua järjestelmän suoran vakioraideosan kerrannaiseksi pituudeltaan.

Moduuliradoissa on raiteen kokonaiskorkeudella merkitystä, sillä moduulistandardit määrittävät kiskojen yläpinnan aseman korkeussuunnassa. Yleensä oikea korkeus saavutetaan tietyllä raidetyypillä ja penkkamateriaalilla yhdessä. Jos raiteen kokonaiskorkeus on standardissa suositellusta poikkeava, täytyy ero kompensoida penkan rakenteessa, mikä voi olla hankalaa. Tämän vuoksi kannattaa moduuleissa noudattaa ensisijaisesti standardin raidesuositusta, mikäli mahdollista.

Alla on listattu yleisesti saatavilla olevia N-mittakaavan raidejärjestelmiä normaaliraideleveydelle. On olemassa myös muitakin raidevalmistajia, mutta näiden tuotteiden saatavuus on usein rajoitettua, eikä niillä ole sen vuoksi useimmille harrastajille merkitystä. Harvinaisempia raidevaihtoehtoja on listattu täällä.

Normaaliraide (9 mm)

Arnold

Arnold-raide

 • Raideväli: 30 mm
 • Materiaali: ruostumaton teräs
 • Code: 80
 • Ratapenkka: ei


Kiskoprofiili on pyöreämuotoinen ja väriltään tumma (mustanruskea), eikä kaipaa erityistä säistämistä. Pyöristetty profiili pysyy paremmin puhtaana, mutta ei toisaalta ole luonnollisen näköinen. Virtajohtoja ei voi liittää raiteeseen juottamalla teräsmateriaalin takia. Teräskiskojen sähkönjohtavuus on huonompi kuin uushopeakiskojen.

Fleischmann Piccolo

Fleischmann-raide

 • Raideväli: 33,6 mm
 • Materiaali: uushopea
 • Code: 80
 • Ratapenkka: kyllä


Kaikki vaihteet saatavina sekä käsi- että sähkökäyttöisinä. Vaihdemoottorit epäsymmetrisiä (vasen ja oikea). Vastakkaisen puolinen vaihdemoottori piilotettavissa radan alle ylösalaisin käännettynä. Vaihteissa virran katkaisu suoralta tai poikkeavalta raiteelta vaihteen asennon mukaan. Vaihderisteys eristetty tai johtava. Järjestelmässä neljä kaarresädettä: 192 mm, 225,6 mm, 396,4 ja 430 mm. Valikoimassa fleksiraide, irroitusraideosa, kytkinraideosa, rataylikäytävä, kääntösilmukka analogiselle radalle ja kaksi kääntöpöytää.

Kiinteän ratapenkan ansiosta ei sorastusta tarvitse tehdä kiskojen väliselle alueelle. Sorastus on kuitenkin väriltään epäluonnollinen ja vaatii sopivan säistämisen.

Kato Unitrack

Kato-raide

 • Raideväli: 33 mm
 • Materiaali: uushopea
 • Code: 80
 • Ratapenkka: kyllä


Raideosien päissä lisäkontaktit sähkönkulun varmistamiseksi. Soveltuu hyvin myös tilapäisiin ratoihin kuten esimerkiksi lasten käyttöön lattiaratana.
Minitrix

Minitrix-raide

 • Raideväli: 33,6 mm
 • Materiaali: uushopea
 • Code: 80
 • Ratapenkka: ei


Minitrix-raiteet sopivat yhteen suoraan Rocon raiteiden kanssa. Vain 15° suoriin vaihteisiin saatavana johtava vaihderisteys.
Peco Finescale Code 55

Peco FS 55 puupölkyin Peco FS 55 betonipölkyin

 • Raideväli: 26,5 mm
 • Materiaali: uushopea
 • Code: 55 (80)
 • Ratapenkka: ei


Finescale 55 kisko on todellisuudessa Code 80 -kiskoa, josta on jalkaosa upotettu ratapölkkyyn, jolloin näkyvä osa vastaa Code 55-kiskoa. FS55-raide on suosittu valinta N-ratoihin ulkonäöllisistä syistä luonnollisen matalan kiskoprofiilinsa ansiosta, vaikka FS55-raiteiden asennus on muihin vaihtoehtoihin verrattuna enemmän työtä ja tarkkuutta vaativaa. Raideliitoksissa on tarpeen poistaa vakioratapölkyt liitoksen kohdalta ja korvata ne erikseen saatavilla irtopölkyillä.

Vaihderisteys sähköistyy jompaa kumpaa vaihteeseen tulevan raiteen kiskoa koskettavan vaihteen kielen kautta. Tällainen sähköistystapa on pidemmän päälle epäluotettava, sillä hapettumat ja pienet epäpuhtaudet voivat estää sähkön kulun vaihteen kieleen ja edelleen risteykseen. On myös mahdollista, että kaluston pyörät voivat aiheuttaa oikosulun vaihteen kielessä. Tämän vuoksi on FS 55 -vaihteet on syytä modifioida heti uutena siten, että vaihderisteys sähköistetään erillisen johdon kautta ja vaihderisteys eristetään vaihteen kielestä.
Peco Streamline Code 80

Peco Streamline

 • Raideväli: 26,5 mm
 • Materiaali: uushopea
 • Code: 80
 • Ratapenkka: ei


Vaihdevalikoima on rajoitettu ja risteysvaihteita ei ole.
Roco

Roco-raide

 • Raideväli: 33,6 mm
 • Materiaali: uushopea
 • Code: 80
 • Ratapenkka: ei


Rocon raiteet sopivat yhteen suoraan Minitrix-raiteiden kanssa.Kiskoprofiilien mitat

Profiilin mitat Pölkyn mitat
Penkallisten raiteiden mitat F, G ja H sisältävät penkan osuuden. Peco FS 55 kiskon mitta A sisältää kiskon kokonaiskorkeuden ja näkyvän osan korkeuden. Mitat millimetreinä.

Raide   Code A B C D E F G H
Arnold Profiili 80 2,1 1,4 0,55 0,55 0,3 16,0 2,0 4,2
Fleischmann Piccolo Profiili 80 2,1 1,8 0,4 0,6 0,5 (16,6) (2,0) (4,1)
Kato Unitrack Profiili 80 2,1 1,3 0,5 0,65 1,2 (24,7) (5,2) (7,1)
Minitrix Profiili 80 2,1 1,3 0,4 0,7 0,6 16,0 1,5 3,7
Peco Finescale Code 55 Profiili 55 2,1/1,4 1,4 0,4 0,5 0,5 16,4 1,7 3,2
Peco Streamline Code 80 Profiili 80 2,1 1,4 0,5 0,6 0,6 16,8 2,0 4,0
Roco Profiili 80 2,1 1,4 0,35 0,6 0,5 16,0 1,9 3,8
Kuvat ja profiilien mitat Copyright ©Marcus Schiavo ja http://www.spur-n.com/.

Creative Commons License
Tämän wikin sisällön käyttö on sallittu Creative Commons lisenssin Nimeä/Epäkaupallinen/Ei muutettuja teoksia 3.0 Unported mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on lähteenä mainittava aina N Club Finland ja http://www.n-club-finland.org/wiki. Pidempien lainausten yhteydessä on mainittava tarkka linkki, josta tieto löytyy. Aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

ScrewTurn Wiki version 3.0.0.333. Some of the icons created by FamFamFam.

 

Copyright ©2008 N Club Finland. All Rights Reserved.