BR74
 

Moduulit ja lohkot

RSS
Modified on 2008-07-21 12:04 by PSi Categorized as Alkuunpääsy, N-mittakaava, Radanrakennus, Sanasto, Standardit

Table of Contents [Hide/Show]


Moduulin määritelmä

Moduulit ovat yksittäisiä radan osia, jotka liittyvät toisiinsa standardoiduin päädyin joissa raiteiden paikka päädyssä on tarkkaan määrätty, jotta junien kulku modulilta toiselle sujuisi ongelmitta. Myös moduulien väliset sähköliitokset on standardoitu. Tunnetuin, ja vanhin, yleinen moduulijärjestelmästandardi on FREMO, jossa on määritelty moduulit H0- ja N-mittakaavoille.

Moduulien edut

Moduulitekniikalla voidaan isokin rata toteuttaa pieninä osasina ja moduleita voi useampi rakentaja valmistaa omalla tahollaan. Kun kaikki noudattavat yhteisiä standardeja, voidaan moduulikokoontumisissa yhdistää useamman tekijän moduulit suuremmaksi yhteisradaksi ja standardoidun päädyn ansiosta moduulit voidaan yhdistää toisiinsa vapaassa järjestyksessä. Moduuleittain radan rakentaminen on myös edullista, sillä moduuleittain rakennuttuna voi kustannukset selkeästi jakaa pidemmälle aikavälille ja valmista syntyy vaiheittain, moduuli kerrallaan.

Moduulirata kotona

N-mittakaavainen moduulirata soveltuu hyvin kotiradaksi, jolloin voi moduleita yhdistää radaksi sen mukaan miten paljon tilaa on käytettävissä radalle. Rajoitetun pinta-alansa vuoksi yksittäiset moduulit ovat maisemoinniltaan ja yksityiskohdiltaan yleensä huolitellumpia kuin kokonaiset suuret radat. Muutettaessa moduulirata on paljon helpompi siirtää uuteen paikkaan kuin kiinteästi rakennettu rata.

Moduulirata kerhossa

Vaikka moduuleita voi rakentaa yksin, on moduuli-filosofiassa silti vahva yhteisöllisen, yhdessä tekemisen henki. Moduuleita harrastavat kerhot järjestävät säännöllisesti moduulikokoontumisia, jotka voivat olla kerhon sisäisiä tai yleisölle avoimia esimerkiksi messujen yhteydessä. Kerholaiset tuovat paikalle omat, saman standardin mukaiset moduulinsa, jotka liitetään yhteen kokonaiseksi radaksi, jolla liikennöidään. Kerhon moduulirata myös elää jatkuvasti, sillä uusia moduuleita ilmestyy rataan sitä mukaa, kuin yksittäiset rakentajat saavat niitä valmiiksi ja tuovat yhteisrataan. Yhteisradan liikennöinti voi olla vapaamuotoista ajamista tai tarkkojen protokollien säätelemää oikean rautatien simulointia. FREMO-moduulikokoontumisissa, jotka yleensä eivät ole yleisölle avoimia tilaisuuksia, on simulointi viety äärimmilleen skaalakelloineen, vaunukortteineen ja muine, esikuvarautateiltä haettuine, elementteineen.

Lohkot

Lohkot eivät ole sama asia kuin moduulit, vaikka perusperiaate radan rakentamisesta paloittain pätee lohkoihinkin. Lohkoissa ei päätyliitäntää ole standardoitu mekaanisesti tai sähköliitäntöjen osalta toisin kuin moduuleissa ja se voi vaihdella eri lohkoissa paljonkin. Oman kotiradan voi hyvin rakentaa puhtaasti lohkorakenteiseksikin. Moduulitkin voivat olla lohkorakenteisia. Jos tarvitaan vaikkapa poikkeuksellisen suuri asema-alue, satama, veturivarikko tms., voi olla järkevämpää jakaa yksi suurikokoinen moduuli useampaan lohkoon, jolloin sen siirtely on helpompaa. Tällaisen useampilohkoisen moduulin alussa ja lopussa on moduulistandardin mukainen standardipääty, jolla liitytään muihin moduuleihin, mutta moduulin lohkojen väliset päätyliitännät ovat vapaasti toteutettavissa. Lohkot tulee aina liittää yhteen toisiinsa nähden samassa järjestyksessä.

N-mittakaavan moduulistandardit

N-mittakaavassa on useita moduulistandardeja tarjolla. Jotkut näistä ovat laajempien käyttäjäpiirien itselleen valitsemia ja jotkut toiset taas yksittäisten kerhojen omaan käyttöönsä kehittämiä. Standardeja on sekä yksi-, että kaksiraiteisille radoille, normaali- ja kapearaideradoille (Nm). Valtaosa standardeista perustuu analogisen sähköjärjestelmän käyttöön, mutta joissakin yhteisöissä on käytössä digitaalinen kaluston ohjaus.

Standardit voidaan jaotella myös raiteiden kohdistusmenetelmien mukaan. Kohdistus voi olla niinkin yksinkertainen kuin ylikokoiset liitosruuvien reiät moduulin päissä ja näiden avulla haetaan raiteet yhteen liitettävissä moduuleissa kohdalleen. Tällainen menetelmä sopii paremmin yksiraiteisille moduuleille. Kaksiraiteisilla moduuleilla asia on monimutkaisempi, kun kaksi raidetta tulee saada täsmällisesti kohdistettua. Jotkut moduulistandardit ovat ratkaisseet asian käyttämällä tehdasvalmisteisia tarkkuuspäätyjä, joissa erityiset kohdistustappien reiät. Näiden kanssa käytetään tarkkuusmallinetta, jolla raiteiden päät moduulilla kohdistetaan korkeus- ja sivusuunnassa. Näin rakennetuilla moduuleilla raiteiden kohdistus on automaattinen moduuleiden välillä eikä moduuleita yhdistettäessä tarvitse kohdistusta enää hakea paikalleen, kun se on tehty kertaalleen rakennusvaiheessa.

FREMO

FREMO-moduulistandardissa lähdetään siitä, että päädyssä ei ole mitään ulkonemia eikä tappeja. Moduulien kohdistus tehdään aina paikan päällä silmämääräisesti ja kiinnittämällä moduulit toisinnsa väljistä reijistä pulttien siipimuttereiden ja korialuslevyjen avulla. FREMO-moduulin silmiinpistävin ero muihin moduulijärjestelmiin nähden on moduulin korkeus: Kiskot ovat 1300 mm lattiasta. Tämä on mukava korkeus kun rataa ajetaan seisaaltaan.

NCI/NCF

N Club Finland:in käyttämä moduulistandardi on alunperin saksalaisen N Club International-yhteisön kehittämä ja sitä käyttäviä kerhoja on Saksassa, Suomessa, Espanjassa ja Englannissa. Suomessa standardia ylläpitää ja sen mukaan moduuleita rakentaa N Club Finland. NCF:n jäsenten käytössä on aina viimeisin suomenkielinen versio standardista. Moduulistandardi perustuu tehdasvalmisteisten tarkkuuspäätyjen sekä raiteen kohdistusmallineiden käyttöön.

Ntrak


Creative Commons License
Tämän wikin sisällön käyttö on sallittu Creative Commons lisenssin Nimeä/Epäkaupallinen/Ei muutettuja teoksia 3.0 Unported mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on lähteenä mainittava aina N Club Finland ja http://www.n-club-finland.org/wiki. Pidempien lainausten yhteydessä on mainittava tarkka linkki, josta tieto löytyy. Aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

ScrewTurn Wiki version 3.0.0.333. Some of the icons created by FamFamFam.

 

Copyright ©2008 N Club Finland. All Rights Reserved.