BR74
 

Trix Systems

RSS
Modified on 2008-08-24 12:24 by Administrator Paths: sel Categorized as Digitaalinen sähköjärjestelmä, Elektroniikka ja sähköistys, Sanasto, Valmistajat
Redirected from: Gleisbox

Tausta

Trix Systems -järjestelmän Mobile Station -käsiohjain

Trix Systems -järjestelmän Mobile Station -käsiohjain

Trix GmbH sopi 80-luvun alussa Selectrix-järjestelmän kehittäjän Döhler & Haas -yhtiön kanssa yksinoikeudesta heidän kehittämäänsä digitaaliseen ohjausjärjestelmään, jota Trix alkoi markkinoida nimellä Selectrix 99. Trix ajautui vuonna 1998 Märklin GmbH:n omistukseen ja Märklinillä oli oma Motorola-perustainen ohjausjärjestelmänsä, jonka seuraajaksi oli juuri tulossa uudempi 'Märklin Systems'-järjestelmä ESU:n kehittämänä.

Märklinin intresseissä ei ollut jatkaa Selectrixin käyttöä, vaan talon kolmikisko-AC- ja kaksikisko-DC-digitaalijärjestelmiä haluttiin kaupallisista syistä yhtenäistää. Tämän johdosta Selectrix-yksinoikeussopimus Döhler & Haas:in kanssa purettiin ja Märklin Systems-laitteistojen kehittäjä, ESU, sai tehtäväkseen myös uuden kaksikiskotasavirralle sopivan digitaalijärjestelmän kehittämisen. Koska Trix-asiakkaat olivat vuosien varrella sitoutuneet Selectrix-järjestelmään, piti uuden järjestelmän olla kuitenkin kaikilta osin Selectrix-yhteensopiva sen lisäksi, että siinä olisi vahva tuki DCC-järjestelmälle. Kehitystyön tuloksena oli vuonna 2004 päivänvalon nähnyt moninormijärjestelmä Trix Systems, jossa oli tuki sekä Selectrix- että DCC-järjestelmille.

Selectrix- ja DCC-yhteensopiva

Trix Systems-järjestelmän markkinoinnissa Trix pyrki tuomaan esiin järjestelmää ennenkaikkea DCC-järjestelmänä, joka on myös Selectrix-yhteensopiva. Kun järjestelmään on sittemmin voitu käyttäjien taholta perehtyä syvällisemmin, on osoittautunut, että asia on pikemminkin päinvastoin. Teknisesti Trix Systems perustuu keskusyksikköön, joka on hyvin pitkälti normaalin Selectrix-keskusyksikön kanssa yhdenmukainen toiminnoiltaan, jopa Döhler & Haas:in valmistamia elektroniikkapiirejä myöten.

Peruskokoonpanossa ei keskusyksikön Selectrix-piirteitä ole mahdollista hyödyntää täydessä laajuudessaan. Esimerkiksi boostereiden tai staattisten dekoodereiden liittäminen ei ole mahdollista kuten normaaliin Selectrix-keskusyksikköön. Ongelman ovat ratkaisseet kolmannet osapuolet, joiden lisämoduulein saadaan järjestelmän "kätketyt" piirteet käyttöön.

Keskusyksikölle on mahdollista valita toimintatavaksi joko normaali Selectrix tai DCC tai molemmat samanaikaisesti. Kuitenkin jos vetureissa on useampaa protokollaa ymmärtävät dekooderit, saattaa ongelmia esiintyä kahta ohjausprotokollaa samanaikaisesti käytettäessä. Järjestelmä tukee myös uutta Selectrix 2-järjestelmää.

Peruslaitteisto

Järjestelmän perusosat: Mobile Station, keskusyksikkö ja virtamuuntaja

Järjestelmän perusosat: Mobile Station, keskusyksikkö ja virtamuuntaja

Järjestelmän minimivarustus koostuu keskusyksiköstä, Mobile Station-käsiohjaimesta ja virtamuuntajasta sekä Döhler & Haas veturidekoodereista, joissa on sekä Selectrix- että DCC-tuki. Laitteiston voi hankkia joko Trixin peruspakkauksessa tai erillisenä laajennussarjana, jossa peruslaitteisto ja kaksi veturidekooderia. Mobile Station-käsiohjain on saatavana myös erillisenä.

On syytä huomata, että vaikka Trixin Mobile Station -käsiohjain on värejä lukuunottamatta ulkonäöltään yhtenevä Märklinin vastaavan Mobile Station-ohjaimen kanssa, järjestelmät tai niiden laitteet eivät ole yhteisestä ulkomuodostaan huolimatta toistensa kanssa yhteensopivia sähköisesti tai ohjelmallisesti eikä niitä pidä yrittää kytkeä toisiinsa.

Perusjärjestelmällä pystyy ohjaamaan vetureita ja ohjelmoimaan niitä, mutta vaihteiden tai muiden oheislaitteiden käyttö ei ole mahdollista ilman tulossa olevaa Central Station-ohjainyksikköä.

Keskusyksikkö (Gleisbox)

Järjestelmän keskusyksikön (Gleisbox) rataan antama maksimivirta on 1,9A mikä rajoittaa sen kapasiteetin 7-8 N-mittakaavan veturiin radalla. Boosterin liitäntää ei ole, joten kapasiteetin kasvattamiseksi ei järjestelmään saa lisättyä useampia radan virtapiirejä. Erillistä ohjelmointiraidetta ei myöskään ole ja veturia ohjelmoitaessa ei samalla raiteella saa olla muita vetureita. Keskusyksikössä on liitäntöinä ainoastaan erityinen MX-väylä (pienois-DIN-liitin), joka on tarkoitettu järjestelmän käsiohjaimille (Mobile Station tai Central Station). Näitä voi keskusyksikköön liittää yhteensä kaksi kappaletta. Liitäntää SX-väylälle tai DCC-järjestelmän oheislaite- tai kulunvalvontaväyläliitäntöjä ei keskusyksikössä ole.

Mobile Station

Kuten Märklinin vastaava käsiohjain, on Trixin Mobile Station erityisen ergonominen käsiohjain, jossa suuri näyttöruutu graafisin symbolein. Ruudun sivuilla on ryhmä painonappeja, joiden kunkinhetkinen toiminta näkyy ruudulla. Mobile Station ohjaa ainoastaan vetureita ja sillä voidaan ohjelmoida myös veturidekoodereita. Vaihteita ja muita oheislaitteita ei Mobile Station ohjaa. Samanaikaisesti Mobile Station pystyy hallitsemaan enintään 16 veturia.

Mobile Station:in ohjelmisto on päivitettävissä. Päivityksen voi suorittaa toisen, uudemman ohjelmistoversion sisältävän Mobile Station:in kautta.


Laajennukset

Trix

Trix Systems suunniteltuine laajennusmoduuleineen

Trix Systems suunniteltuine laajennusmoduuleineen


Trix Systems -järjestelmään on luvassa monia lisälaitteita, mm. laajennusyksiköt DCC-maailmaan ja Selectrix-maailmaan sekä monipuolinen ohjain, Central Station, samaan tyyliin kuin vastaava Märklin Systems laite. Kaikki kaavaillut laajennukset ovat useita vuosia myöhässä ja tämä on aiheuttanut spekulaatioita järjestelmän tulevasta suunnasta. Mm. Central Station-ohjaimen piti olla saatavilla jo vuonna 2006, mutta edelleenkään kaksi vuotta myöhemmin sen saatavuudesta ei ole valmistaja antanut minkäänlaista korjattua arviota.


Peter Stärz SXV-PIC

Firma Peter Stärz tarjoaa kätevää ja edullista Döhler & Haas:in komponentein toteutettua SXV-PIC-väylälaajennusmoduulia Trix Systems-keskusyksikköä varten. Se liitetään keskusyksikköön MX-väylän kautta ja sitä kautta saadaan järjestelmään normaalit SX- ja PX-väylät. Moduuli lisää järjestelmään myös erillisen ohjelmointiraiteen liitännän.

Stärzin moduulilla laajennettuna Trix Systems-keskusyksikkö vastaa kapasiteetiltaan ja toiminnoiltaan tavanomaista Selectrix-keskusyksikköä, jossa on yksi SX-väylä käytettävissä ja jota voidaan jatkossa laajentaa kuten mitä tahansa Selectrix-järjestelmää lisäten mm. vaihdedekoodereita, kulunvalvontadekoodereita tai boostereita.

SXV-PIC-laajennuksen kytkeminen Trix Systems laitteistoon

SXV-PIC-laajennuksen kytkeminen Trix Systems laitteistoon


Kuvasta ilmenee miten väylälaajennusmoduuli kytketään keskusyksikön MX-väylään. Mobile Station kytketään moduulin MX-väylään (tai normaalisti keskusyksikköön). Keskusyksikkö syöttää rataan virtaa laajennusmoduulin kautta. Moduulin PX-väylän kautta voi järjestelmään myös lisätä boostereita, joista kukin syöttää virtaa omaan osuuteensa radasta. Keskusyksikön ja yksittäisten boostereiden syöttämät alueet tulee eristää toisistaan molemmissa kiskoissa. Kukin boosteri tarvitsee oman virtamuuntajansa. Erillinen ohjelmointiraide liitetään moduulin sitä varten varattuun liitäntään.

Laajennusyksikköä voi käyttää myös silloin, jos halutaan johonkin toiseen Selectrix-keskusyksikköön lisätä MX-väylä Mobile Station käsiohjaimien liittämiseksi.


Uwe Magnus Gleisbox-laajennus

Trix Systems -keskusyksikön MX-väylä sisältää täydellisen SX-väylän ja melkein täydellisen PX-väylän. Jälkimmäisestä puuttuu 'Enable'-signaali. Uwe Magnus on kehittänyt itserakennettavan kytkennän, jolla puuttuva signaali saadaan erotettua ja keskusyksikkö laajennuttua käsittämään Selectrix-järjestelmän normaalit SX- ja PX-väylät samaan tapaan kuin Stärz-moduulin avulla.Creative Commons License
Tämän wikin sisällön käyttö on sallittu Creative Commons lisenssin Nimeä/Epäkaupallinen/Ei muutettuja teoksia 3.0 Unported mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on lähteenä mainittava aina N Club Finland ja http://www.n-club-finland.org/wiki. Pidempien lainausten yhteydessä on mainittava tarkka linkki, josta tieto löytyy. Aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

ScrewTurn Wiki version 3.0.0.333. Some of the icons created by FamFamFam.

 

Copyright ©2008 N Club Finland. All Rights Reserved.