BR74
 

Digitaalisten ohjausjärjestelmien esittely

RSS
Modified on 2009-08-31 11:02 by Administrator Categorized as Digitaalinen sähköjärjestelmä

Markkinoilla on useita digitaalisia ohjausjärjestelmiä, joista jotkut ovat valmistajakohtaisia ja jotkut yleisempiä standardeja. Tässä luodaan katsaus yleisimpiin järjestelmiin. Toimintaperiaatteensa mukaan järjestelmät jakautuvat komento-ohjausjärjestelmiin ja tietovuojärjestelmiin. Digitaalista ohjausta voidaan käyttää vain vetureille tai vain oheislaitteille (vaihteet, opastimet ym.) tai molemmille. On esimerkiksi täysin mahdollista rakentaa perinteinen analogisesti ajettava rata, jonka vaihteita ja opastimia ohjataan digitaalisella järjestelmällä. Niinikään on mahdollista käyttää eri järjestelmiä radan ja sen oheislaitteiden ohjaamiseen täysin digitaalisella radalla.

1. NMRA DCC

Kaikkein yleisin digitaalinen ohjausjärjestelmä on DCC (Digital Command Control), joka on NMRA:n (National Model Railroad Association) standardoima kalustoa ohjaavan protokollan osalta. DCC toimii komento-ohjauksella. Järjestelmä perustuu saksalaisen Lenz-tehtaan alunperin Märklinin ja Arnoldin käyttöön 80-luvulla suunnittelemalle järjestelmälle. NMRA-standardoinnin ansiosta järjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa maailmanlaajuisesti suosituimpana ohjausjärjestelmänä lyhyessä ajassa. Järjestelmän teoreettinen kapasiteetti riittää suurempienkin veturimäärien ohjaukseen sallien 10239 veturin, joissa 128 nopeusporrasta ja jopa 12 lisätoimintoa, ohjaamisen.

DCC-järjestelmässä ainoastaan veturidekoodereiden data-signaali on standardoitu eikä järjestelmässä ole standardoitua väyläprotokollaa oheislaitteiden (vaihteet, opastimet jne.) ohjaukseen tai kulunvalvontaan. Jos DCC-ohjattu rata halutaan automatisoida, joudutaan tukeutumaan oheislaitteiden ja kulunvalvonnan osalta valmistajakohtaisiin järjestelmiin.

Lisätietoa DCC-järjestelmästä

Laitevalmistajia

ESU
Fleischmann
Lenz
Uhlenbrock
Viessmann


2. Selectrix

Selectrix (lyhennetään usein SX) on varhaisin, jo 80-luvulla esitelty järjestelmä, joka on edelleenkin suosittu lähinnä Keski-Euroopassa. Yleisessä käytössä olevista järjestelmistä Selectrix on ainoa tietovuoperiaatteeseen peustuva. Järjestelmän loi saksalainen insinööritoimisto Döhler & Haas, joka kehittää järjestelmää edelleenkin. Järjestelmä oli 90-luvun lopulle saakka Trix-yhtiön yksinoikeudella markkinoima, mutta on nyttemmin muodostunut avoimeksi standardiksi, johon laitteita on saatavana usealta valmistajalta ja jonka väylä on NEM-standardoitu.

Järjestelmän ominaispiirteitä ovat joustava mukautuminen erilaisiin käyttötilanteisiin, hyvä häiriöiden sieto, poikkeuksellisen pienikokoiset veturi-dekooderit sekä standardoitu väyläjärjestelmä, jolla kaikki järjestelmän osat liittyvät toisiinsa. Järjestelmän SX-väylä, joka ohjaa sekä liikkuvaa kalustoa että vaihteita ja muita oheislaitteita, tukee 112 osoitetta, jotka ovat kaikki 8-bittisiä. Yksi osoitepaikka riittää joko yhden veturin ohjaamiseen 31 nopeusportaalla tai vaihtoehtoisesti kahdeksalle vaihteelle tai kulunilmaisimelle. Selectrix-veturidekoodereissa on kaksi lisätoimintoa, jotka sopivat veturin valaistuksen tai monotonisen äänimerkin ohjaamiseen.

Selectrix-järjestelmästä on olemassa uudempi versio, Selectrix 2 (aiemmin Selectrix 2000), joka lisää veturidekoodereiden nopeusportaita ja laajentaa osoiteavaruutta ollen silti yhteensopiva aiempien laitteiden kanssa.

Lisätietoa Selectrix-järjestelmästä

Laitevalmistajia

Döhler & Haas
CT Elektronik ESU
Müt
Rautenhaus
Peter Stärz
Trix
Uhlenbrock
Viessmann


3. Märklin Digital (Motorola)

Märklin Digital on Märklinin ensimmäinen digitaalinen ohjausjärjestelmä, joka esiteltiin vuonna 1984. Järjestelmä perustuu Motorolan kehittämiin piiriratkaisuihin ja sen vuoksi järjestelmä tunnetaan yleisesti myös nimellä Märklin Motorola, lyhennettynä MM. Järjestelmää käytetään Märklinin kolmikiskoradoilla. Nyttemin sen on korvannut uudempi Märklin Systems -järjestelmä.

4. Märklin Systems

Märklin Systems on Märklinin uudempi 3-kiskoradoille tarkoitettu digitaalinen ohjausjärjestelmä. Sen on kehittänyt ESU ja järjestelmä esiteltiin vuonna 2004. Järjestelmän tunnuksena on yleisesti mfx. Vaikka järjestelmän komponentit ovat ulkoisesti saman näköisiä kuin Trix Systems-järjestelmässä, eivät järjestelmät ole keskenään yhteensopivia eikä niiden komponentteja tule yhdistää toisiinsa.

5. Trix Systems

Trix:in myymä Trix Systems ei ole varsinaisesti erillinen järjestelmä vaan tukee sekä Selectrix- että DCC-järjestelmiä ja on näiden kanssa yhteensopiva sekä kaluston että oheislaitteiden osalta.

Lisätietoa Trix Systems -järjestelmästä

6. FMZ

FMZ (Fleischmann Mehrzug Steuerung) on pienoisrautatievalmistaja Fleischmann:in oma, 80-luvulla kehitetty digitaalinen ohjausjärjestelmä. Vuonna 2000 esitellyn ja sekä DCC että FMZ-protokollia ymmärtävän Fleischmann TwinCenter -keskusyksikön myötä on myös Fleischmann siirtynyt selkeästi tehokkaampaan DCC-järjestelmään, vaikka vanhaa FMZ-järjestelmää edelleen tuetaankin.

FMZ-järjestelmässä on osoitepaikkoja 118 ja näiden kautta saa suoraan ohjattua 8 veturia ja kaikenkaikkiaan vetureita voi järjestelmässä olla 32. Nopeusportaita on 15.

Creative Commons License
Tämän wikin sisällön käyttö on sallittu Creative Commons lisenssin Nimeä/Epäkaupallinen/Ei muutettuja teoksia 3.0 Unported mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on lähteenä mainittava aina N Club Finland ja http://www.n-club-finland.org/wiki. Pidempien lainausten yhteydessä on mainittava tarkka linkki, josta tieto löytyy. Aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

ScrewTurn Wiki version 3.0.0.333. Some of the icons created by FamFamFam.

 

Copyright ©2008 N Club Finland. All Rights Reserved.