BR74
     
FlagIn English

N Club Finland logo

N Club
 
 

Tietosuojalausunto

 

Web-sivusto

N Club Finland ry:n sivuilla ei kerätä tai rekisteröidä käyttäjää yksilöiviä tietoja, alempana mainittuja sivujen erityisalueita lukuunottamatta, joiden käytännöt selviävät niitä koskevista yksilöllisistä tietosuojalausunnoista. Käytäntöjä täydentävät käyttäjän hyväksyttäväksi esitettävät erityisehdot, jotka näytetään asianomaisen erityisalueen käyttäjäksi/jäseneksi liityttäessä tai käytön yhteydessä.

 

 

Foorumit

 

Yleistä

N Club Finland ry. pitää tärkeänä käyttäjien yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojaamista. Tässä tietosuojalausunnossa selostetaan, miten N Club Finland ry. käsittelee käyttäjän henkilökohtaisia tietoja hänen käyttäessään N Club Finland ry:n web-sivustojen palveluja osoitteessa www.n-club-finland.org.

Keskustelufoorumit (jäljempänä: foorumit) ovat N Club Finland ry:n web-sivujen palvelu yhdistyksen jäsenille ja sen käyttäminen vaatii käyttäjätilin sekä jäsenyyden yhdistyksessä. Foorumeiden käyttäjä hyväksyy tässä tietosuojalausunnossa kuvatut tietosuojakäytännöt.

 

Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käsitellään foorumien käyttöoikeuden todentamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi. Foorumeille rekisteröidyttäessä talletetaan vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä edellämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka käyttäjä antaa omasta aloitteestaan yhdistyksen jäseneksi ja foorumien käyttäjäksi liittyessään. Kun rekisteröity käyttäjä kirjautuu foorumeille hänen viimeisen foorumikäyntinsä kirjautumisaika tallennetaan. Emme kuitenkaan kerää tietoja siitä, mitä käyttäjä foorumeille sisäänkirjautuneena ollessaan tekee ja mitä foorumien palveluita hän käyttää. Kun käyttäjä saa käyttäjätilin ja liittyy foorumien jäseneksi, tietokantaan tallentuu käyttäjätunnus, salasana, käyttäjän nimi, sähköpostiosoite sekä aikavyöhyke. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa käyttäjätilinsä omiin tietoihin oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti erilaisia lisätietoja, joiden antaminen ei ole foorumien käyttäjäoikeuden edellytys ja jotka voivat näkyä muille käyttäjille. Tällaisia tietoja ovat asuinpaikkakunta, asuinmaa, web-kotisivun osoite, käyttäjän lähettämien viestien yhteydessä foorumeilla näkyvä käyttäjän tunnuskuva sekä erilaisten yleisten ja avoimien Internet- viestintäpalveluiden käyttäjätunnus, jonka kautta muut foorumien käyttäjät voivat ottaa käyttäjään yhteyttä. Käyttäjän sähköpostiosoitetta ei paljasteta muille käyttäjille ellei käyttäjä tätä itse salli asetuksissaan. Käyttäjä voi rekisteröityessään joko sallia tai kieltää foorumien kautta tapahtuvan sähköpostin lähettämisen itselleen muiden käyttäjien taholta. Sähköpostiosoitetta käytetään uuden varmenteen lähettämiseksi käyttöoikeuden selvittämiseksi siinä tapauksessa, että käyttäjä haluaa unohtuneen salasanansa vaihtaa uuteen. Foorumien ylläpito voi lähettää foorumien ylläpitoon liittyviä viestejä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tiedottaakseen käyttäjän käyttäjätiliin ja tämän foorumien käyttöön liittyvistä seikoista. Rekisteröitynyt käyttäjä voi koska tahansa tarkistaa omat rekisteröidyt käyttäjätietonsa foorumeille sisäänkirjautuneena ollessaan, muuttaa niitä käyttäjätunnusta lukuunottamatta sekä poistaa tai lisätä tietoja valintansa mukaan. Edellämainittujen pakollisten käyttäjätietojen poistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista käyttäjän foorumijäsenyyttä lopettamatta. Jos käyttäjä haluaa käyttäjätilinsä lopettaa, tulee hänen lähettää foorumien ylläpidolle, joiden yhteystiedot ovat jäljempänä, asiaa koskeva pyyntö käyttäjätietoihinsa rekisteröimästään sähköpostiosoitteesta mainiten käyttäjätunnuksensa tai ottaa yhteys N Club Finland ry:n toimistoon.

 

Tietojen käsittely

N Club Finland ry. noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen henkilötietolain (22.4.1999/523) määräyksiä sekä muuta voimassaolevaa lainsäädäntöä. Foorumien rekisteröidyt käyttäjät ovat rekisterissä, jonka rekisterinpitäjä on N Club Finland ry. ja foorumien ylläpito, joihin saa yhteyden web-sivujemme yhteydenottolomaketta käyttäen. Rekisteröityjä käyttäjätietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne tallennetaan suojatulle palvelimelle, jolle ulkopuolisten pääsy estetään sekä ohjelmallisesti että fyysisesti. N Club Finland ry:n  alihankkijat, jotka suorittavat sivustomme tekniseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, voivat tarvita pääsyn henkilötietoja sisältävälle palvelimellemme. Kyseiset alihankkijat ovat vaitiolovelvollisia mahdollisesti tietoonsa saamien henkilötietojen osalta. N Club Finland ry. alihankkijoineen voi käyttää keräämiään rekisteritietoja myös tutkiakseen ja/tai estääkseen laitonta toimintaa tai toimintaa, joka uhkaa N Club Finland ry:tä tahi vaarantaa sivustojemme toiminnan.

 

Tietojen luovutus

N Club Finland ry.  ei myy eikä vuokraa tai muutoin luovuta käyttäjän rekisteröimiä henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille. Käyttäjän foorumeille lähettämät viestit ovat aina julkisia, ja jos käyttäjä julkistaa omasta tahdostaan viestissään henkilökohtaisia tietojaan, mistä toimenpiteestä käyttäjää varoitetaan, eivät tämän tietosuojalausunnon selostamat henkilökohtaisten tietojen tietosuojakäytännöt päde sellaisten foorumiviestien osalta.

 

 

 
Copyright ©2007-2019 N Club Finland. All Rights Reserved.