BR74
       
FlagIn English

N Club Finland logo

Moduulit
 
 

Sähkökytkennät

 

Tässä on esitetty yksinkertaisen, suoran perusmoduulin sähkökytkennät. Peruskytkentää ja asennusta voidaan tarpeen mukaan muuttaa, jos halutaan esimerkiksi ratavirtaa varten katkaisijat moduuliiin tai moduulin  halutaan toimivan radan virransyöttömoduulina.

 

1. Sähkötarvikkeet

Sähkötarvikkeet

Suoran, 80 x 40 cm-kokoisen perusmoduulirungon johdotuksiin tarvitaan:

 • mustaa 0,75 mm2 johtoa 3,3 m

 • sinistä  0,75 mm2 johtoa 2 m

 • punaista  0,75 mm2 johtoa 2 m

 • mustia 4 mm pistokkeita 2 kpl

 • punaisia 4 mm pistokkeita 2 kpl

 • sinisiä 4 mm pistokkeita 2 kpl

 • mustia 4 mm vastakkeita 2 kpl

 • sinisiä 4 mm vastakkeita 2 kpl

 • punaisia 4 mm vastakkaita 2 kpl

 • kuusinastaisia kytkentärimoja 2 kpl

 • johdon kiinnitystarvikkeita

 

Tarpeelliset työkalut:

 • sivuleikkurit

 • kuorintapihdit

 • pieni ruuvimeisseli

 

 2. Liitosjohdot

Kytkentäjohdot

Valmista 40 cm pituisia johtoja 2 kappaletta jokaista kolmea väriä. tee samoin 2 kappaletta jokaista väriä lyhyempiä 16 cm pitkiä johtoja. Kuori johtojen kumpikin pää noin 5-8 mm pituudelta. Kiinnitä 40 cm pitkien johtojen yhteen päähän johdon väriä vastaava pistoke ja 16 cm johtoihin yhteen päähän johdonvärinen vastake.

 

 3. Kytkentärimat

Moduuliväylä

Kiinnitä kumpaankin kytkentärimaan moduulin liitosjohdot. Noudata moduulistandardin ohjeita. Kytkentäperiaate on yksinkertainen. Kytkentärima tulee moduuliin ylösalaisin ja siinä ovat johdot samassa järjestyksessä kuin moduulin raiteet, joihin johdot liitetään. Raiteen ajosuunnassa oikeanpuoleinen raide on on aina plus-napa johon tulee punainen johto. Sininen pistoke osoittaa aina ajosuuntaan. Mustat johdot tulevat moduulin taustan puoleiselle reunalle. Oikein kootussa kytkentärimassa on joka toinen johto pitkä ja joka toinen lyhyt.

 

4. Johtojen niputtaminen

Kytkentärima

Niputa johdot yhteen noin 5 cm matkalta, läheltä kytkentärimaa. Kierrä eristysteippiä johtonipun ympäri aloittaen keskeltä ja edeten kytkentärimaa kohti.

 

5. Vedonpoistaja

Vedonpoistajan kiinnitys

Kiinnitä kumpaankin moduulin päätyyn n. 5 mm aukon yläpuolelle sen keskilinjaan vedonpoistajaksi sopiva johdonkiinnitin.

 

6. Kytkentäriman kiinnitys

Kytkentäriman kiinnitys

Ruuvaa kumpaankin päätyyn niihin kuuluvat kytkentärimat radan aluslevyn tukipalkin alapintaan siten, että johdot ovat päätylevyn puolellla.

 

7. Johtonipun vedonpoistaja

Johdon kiinnitys vedonpoistajaan

Kiinnitä kytkentärimasta lähtevä johtonippu vedonpoistajaan.

 

8. Johdonkiinnittimet radan aluslevyyn

Johdonkiinnittimet radan alle

Kiinnitä radan aluslevyyn johdonkiinnittïmiä sopivin välein samaan linjaan moduulin välituissa olevien johdotukselle varattujen aukkojen kanssa. Vedä päätyjen välille kaksi mustaa johtoa ja kytke ne samassa järjestyksessä molempien päätyjen kytkentärimoihin.

 

9. Kansilevyn kiinnitys

Raiteiden johdot

Kiinnitä mustat johdot niille varattuihin johdonpitimiin radan aluslevyn alapinnassa. Kiinnitä kytkentärimojen vapaisiin päätyihin kaksi punaista ja kaksi sinistä 15 cm pitkää johtoa kummassakin päädyssä.

 

10. Raiteiden johdot

Kiinnitä raiteita varten varattujen johtojen vapaat päätt radan aluslevyyn väliaikaisesti teipillä. Johdot kytketään raiteisiin siinä vaiheessa kun moduulille asennetaan raiteet.

 

 

Runkosarjan kokoonpano

Moduulin pintakäsittely (tulossa)

Moduulisarjat
Standardin mukaisten moduulin runkosarjojen hankintapaikoista saa tietoa foorumeiltamme.
 

 

 
 
Copyright ©2007-2021 N Club Finland. All Rights Reserved.