BR74
       
FlagIn English

N Club Finland logo

N-tietoa
 
 

Länsimetron pienoisrata

 

Kuva: Länsimetro Oy

 

N Club Finland ry. on rakentanut Länsimetro Oy:n toimeksiannosta N-mittakaavassa pienoismetroradan, jolla metron toimintaa voidaan demonstroida. Rata kuvaa tulevaa Helsingin seudun metroverkoston laajennusta Helsingistä länteen, Ruoholahdesta Lauttasaaren ja Tapiolan kautta Matinkylään. Pienoisradan sijoituspaikka on Länsimetron toimisto Tapiolassa, Tapiontorilla.

 

Suunnittelu

Plan

 

Radan tavoitteet ja toisaalta käytettävissä olevat tilat huomioonottaen oli selvää, että rata voitaisiin toteuttaa järkevästi vain N-mittakaavassa. Radan sijoituspaikka on näyteikkunassa, jolla pituutta on n. 15 metriä. Tilannetta vaikeutti kuitenkin tilan katkaisevat kaksi teräspylvästä. Päädyimme ratkaisuun, jossa radalle tehdään kolme asemaa niitä ympäröivine maanpäällisine maastoineen, jolloin kaksi pylvästä erottavat loogisesti toisistaan eri asemat. Pylväiden takaa kulkee kapea, putkimainen ohitusmoduuli, jonka kautta rata siirtyy asemalta toiselle. Rata päätettiin tehdä kokonaan moduulirakenteisena, jolloin sitä voi myöhemmin siirtää helposti sekä haluttaessa lisätä mukaan uusia radan osia moduulitekniikalla.

 

Radan asemiksi valittiin Helsingin puolella sijaitseva merellinen Koivusaari ja Espooseen sijoittuvat Otaniemi ja Tapiola.

 

Moduulit

Moduulien rakentaminen

 

Radan runkomoduulien päätyjen kooksi valittiin 18 x 52 cm. Moduulin yläpinnan tasolle sijoittuu maanpäällinen maisema ja itse rata on 14 cm alempana, maan sisällä. Moduulirunkojen pituudeksi määräytyi 170 cm, joka on riittävän pitkä yhdelle asemalla sen vaatimine radan päätykaarteineen, mutta mahdollistaa yksittäisten moduulien siirtelyn ja kuljettamisen. Moduulirunkojen sivuissa on sopivissa kohdissa 10 cm korkeita ikkuna-aukkoja, joiden kautta on järjestetty näkymät asemille sekä tunneliosuuksille radan molemmin puolin.

 

Raiteet ja ratakaavio

Radan raiteina on käytetty Fleischmann:in Piccolo-raiteita. Vaihteet on varustettu sähköisin vaihdemoottorein. Radan ratapihoilla on irrotusraiteita junakokokoonpanojen muuttelemista varten. Päättyvillä raiteilla on puskurit. Moduulien liitoskohdissa on käytössä teleskooppiset liitosraiteet, jolloin erityistä raiteiden kohdistusjärjestelmää ei moduuleissa tarvita.

 

Radan kummassakin päädyssä on pääteasema ratapihoineen. Nämä ratapihat ovat piilossa ja kummallakin on seitsemän raidetta junien pysäköiintiin. Pääteasemien välillä on kolme asemaa, joilla junat pysähtyvät kummassakin suunnassa.

 

Maisema ja rakennukset

Radan maiseman rakennuksessa on käytetty pinnan muotoiluun suulakepuristettua polystyreenilevyä. Rakennukset on rakennettu pääosin styreenilevystä ja profiileista käsityönä.

 

Sähköjärjestelmä

Ohjauslaitteistoa

 

Rata on digitaalisella ohjausjärjestelmällä varustettu, mikä yksinkertaistaa sähköistystä. Radan päästä päähän kulkee moduuliväylä, jossa on kaapelit radan digitaaliselle syöttöjännitteelle kumpaakin pääraidetta varten sekä apulaitejännite 16V AC, jolla käytetään radan vaihdemoottoreita, katuvalioja, bussien ohjauksia ym.

 

Digitaalisen ohjausjärjestelmän omat tiedonsiirtoväylät on johdotettu erikseen.

 

Digitaalinen ohjaus

Rataa ja sen junia ohjataan digitaalisella Selectrix-järjestelmällä. Keskusyksikkö on Müt Digirail:in valmistama mc2004-keskusyksikkö. Rata on jaettu kahteen puolikkaaseen itä-länsisuunnassa ja kumpaakin puolikasta syöttää oma virtavahvistin, eli boosteri. Yhden boosterin antama maksimivirta on 3,3 ampeeria eli noin 50 W tehoa. Tämä riittää hyvin n. 7-8 samanaikaisesti kulkevalle N-mittakaavan junalle boosteria kohden.

 

Vaihteita ohjataan Modellbahn Digital:in vaihdedekooderein. Vaihdedekooderit saavat erikseen vaihteen kääntämiseen tarvitsemansa virran moduuliväylän apujännitesyötöstä.

 

Koko rata on jaettu kulunvalvontaosuuksiiin, joilta saadaan järjestelmälle tieto eri rataosuuksien varattu/vapaa-tilasta Modellbahn Digital:in kulunvalvontadekoodereiden välityksellä.

 

Radassa on kiinteä laitepaneeli, jossa on pääkatkaisimet ja ilmiaisin-diodit virtavahvistinten tilan seuraamiseen.

 

Tietokoneohjaus

Rataa liikennöidään PC-tietokoneen ohjelmistolla, joka kontrolloi digitaalista ohjausjärjestelmää mahdollistan täysin automaattisen ajon aikataulujen mukaan. Rataa ohjaava ohjelmisto on Freiwald Train Controller ja se on asennettu Dell Optiplex 780 -tietokoneeseen, jossa Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä.

 

Ohjelmisto ajaa yksittäisiä junia radan pääteasemien välillä, varaa kulkutiet ja asettaa vaihteet turvallisesti niiin, ettei onnettomuuksia satu vaikka junat liikennöivät tiheästi.

 

Kalusto

Radan kaluston rungot ovat Fleischmann:in valmistamia ja yhdessä junassa on aina moottorivaunu ja moottoriton liitevaunu. Pienoismetroradalla junat liikennöivät pääasiassa kahden yksikön junarunkoina, jolloin järjestelmä ohjaa kahta yksikköä yhtenä junarunkona. Kalustoon on valmistettu 3D-mallinnuskoneella Helsingin Metron M200-kaluston pienoismallitkorit. Sekä moottorivaunussa että liitevaunussa on oma digitaalinen Selectrix-dekooderinsa, jolla ohjataan moottoria (vain moottorivaunu) sekä valaistusta.

 

Bussiliikenne

Tapiolan aseman ympäristössä on myös toimiva linja-autoin tapahtuva syöttöliikenne asuinalueilta metroasemalle. Tämä on toteutettu Faller Car Systems-teknologialla, jossa akkukäyttöiset pienoislinja-autot kulkevat reitillään tien alle sijoitettua metallilankaa seuraten. Pysäkkïen kohdalla linja-autot pysähtyvät hetkeksi.

 

Lisätietoa

Radasta on lisätietoa yhdistyksemme lehdessä sekä netissä:

 

 

Länsimetro Oy

 

Metrojuna M200

Länsimetro Oy toteuttaa parhaillaan metroverkoston laajennusta Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään. Lisätietoa Länsimetron sivuilla.

 
Copyright ©2007-2021 N Club Finland. All Rights Reserved.