BR74
 
 
FlagSuomeksi

N Club Finland logo

Contents
 
 

Railway Eras

 

Pienoisrautateitä voi harrastaa monella tavalla. Osa harrastajista on hyvinkin tarkkoja pyrkimyksessään esikuvanmukaisuuteen ja pitävät tavoitteenaan historiallisesti totuudenmukaista pienoisrautatietä niin, että vaikkapa kalusto, rakennukset ja muukin rekvisiitta ovat selkeästi tietystä maasta ja tietyltä aikakaudelta.

 

Rautatiehistorioitsijat ovat luoneet erilaisia aikakausijaotteluja Euroopassa. Nämä ovat löytäneet tiensä myös pienoisrautateille ja harrastajat ja teollisuus ovat ne ottaneet käyttöönsä. Käytännössä pienoisrautateiden aikakaudet on määritelty pienoisrautatieharrastajien MOROP-järjestön toimesta. Järjestön NEM-pienoisrautatiestandardikokoelmassa on omat standardinsa aikakausille. Aikakausijaottelut vaihtelevat hieman maasta toiseen ja niinpä NEM-aikakausinormeja on määritelty useammalle Euroopan maalle.

 

Aikakausien tunnuksina käytetään roomalaisia numeroita ja pienoisrautatiekirjallisuudessa viitataankin usein aikakausiin juuri näillä numeroilla. Samoin kalustovalmistajat mainitsevat usein kalustostaan miltä aikakaudelta ne ovat. Allaolevassa listassa ovat aikakaudet lähinnä Keski-Euroopan rautateiden näkökulmasta ja vuosiluvut vaihtelevat jonkin verran lähteestä riippuen. Tiettyjen maiden osalta tarkempi tieto löytyy NEM-standardeista.

 

Era I

1835 - 1920

Varhainen höyryveturi

Käsittää aikakauden rautateiden synnystä Euroopassa ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin alkoi tapahtua kehitys aiempien alueellisten ja yksityisten rautateiden yhdistymiseksi kansallisiksi rautatieyhtiöiksi monessa maassa. Kaluston osalta pelkästään höyryvetureita käytössä. 

 

Era II

1920 - 1949

Sähköveturi 30-luvulta

Aikakausi oli voimakkaiden höyryvetureiden kulta-aikaa, mutta myös sähköveturit alkoivat vakiintua käyttöön. Diesel-veturit olivat kehityksensä alkuvaiheessa. Saksassa syntyi kansallinen rautatieyhtiö Deutsche Reichsbahn yhdistäen aiempien Saksan osien, kuten Baijerin, Preussin jne. rautatiet yhdeksi yhtiöksi.

 

Era III

1949 - 1970

Kiskoauto 50-luvulta

Saksassa syntyi maan jaon jälkeen kaksi rautatieyhtiötä; Länsi-Saksassa Deutsche Bundesbahn ja Itä-Saksassa käytettiin edelleen nimeä Deutsche Reichsbahn. 50-luvulla luovuttiin Euroopassa vahnasta matkustajavaunujen luokkajaosta ja kolmas luokka poistui käytöstä. 60-luvun loppupuolelle otettiin käyttöön tietokoneperustainen kaluston numerointi joka näkyi varsinaisen numeron perään liitettynä tarkistusnumerona (UIC-numerointi). Diesel-kalusto yleistyi voimakkaasti ja höyryveturit alkoivat poistua käytöstä.

 

Era IV

1970 -  1990

70-luvun sähköveturi

Viimeiset höyryveturit poistuivat käytöstä ja myös dieselveturit alkoivat antaa tilaa sähköiselle vetokalustolle. TEE-junat korvautuivat IC-junillla ja suurnopeusjunat tulivat käyttöön.

 

Era V

1990 -

Nykyaikainen diesel-veturi

Suurnopeusjunareittiverkkojen voimakas kasvu. Saksassa itäisen ja läntisen puoliskon yhdistymisen seurauksena yhteinen rautatieyhtiö Deutsche Bahn AG.

 

NEM Eras

 

 

MOROP Logo

 
 
Copyright ©2007-2021 N Club Finland. All Rights Reserved.